Egger-Bahn®, Bemo, Dundas, Meridian, Joe-Work,Jouef, Liliput, Roco,  

Mougel, Technomodel, Tempo, M+F, Weinert, Zeuke, MinitrainS, Biller-Bahn in Oe. 

Smalspoor van Egger-Bahn, Bemo, Dundas, Meridian, Joe-Work,Jouef, Miniland, Liliput, Roco,Technomodel, Tempo, M+F, Weinert, Zeuke, Biller-Bahn en ander smalspoorMet veel smalspoormodellen van vrienden   Gebruik in de browser: VERNIEUWEN,    Benutze: ERNEUEREN für Änderungen. Click REFRESH to make sure you see the most recent news. Utilisez: RENOUVELER

 

 5-4-2024 bijgewerkt-updated-erneut-rénouvé  5-4-2024

 

 !!! Sind sie interessiert in übdernahme von alles, bitte Nachricht. Bent u geïnteresserd in alles, neem contact op.

 

 

Western River Railroad Rio Grande Tomy Disney, H0e, 9 mm Abolutely New, Loco + Coach , red, runs super,

headlight burns forward driving , sending only by registered mail.

Make me an Offer   

More pictures available

 

 

Nederlands Deutsch English Français
Wat is Smalspoor? 
Welke Schalen bestaan er?
Wass ist Schmalspur? 
Welcher Massstäbe gibt es? 
What are narrow gauge trains? 
What Scales are there?
Que sont des trains en Voies étroites?
Quelles écheles y-a-t-il?


Verkooplijst !
hierin alle modellen die te koop zijn, maar u kunt ook mailen!!!
Verkaufsliste!
Zum Verkauf
Saleslist !
For Sale
Click Here
 !!!!
Menu de vends!
A Vendre
 Click ici !!!!
 

Egger-Bahn & Jouef
50 jaar uit tijdschriften met artikelen over de geschiedenis. 
Egger-Bahn & JOUEF
50 Jahre in Zeitschriften aller Art mit Artikeln zur Geschichte.
Egger-Bahn & JOUEF
50 years in all kinds of magazines with articles about history
.
Egger-Bahn &JOUEF
50 ans dans toutes sortes de magazines avec des articles sur l'histoire.
 
*Geschiedenis Egger, eerste Modellen 
*
Foto's alle modellen Egger-Bahn/Jouef

*Foto's van OMBOUW modellen
*Foto's van toebehoren
*Ombouw Vurige Elias & Tramfabriek
*Ombouw OEGwagon & een 3asser lok
*Ombouw Egger 1010 door Yvan

*Bekende Egger-smalspoorbanen oa Lomnicky en Metz
*Foto's Smalspoor baan: Île Ne Sais Pas
*Foto's v Smalspoorbanen van anderen.
*Geschichte Egger. Die erste modellen. 
*
Bilder alle modellen Egger-Bahn & Jouef
*Bilder alle umgebaute Egger-modellen
*Bilder Zubehor
*Umbau Feurige Elias & Tramfabriek
*Umbau OEGwagen & 3achs Egger lok
*Umbau Egger 1010 von Yvan
*Bekannte Egger-Schmalspurbahne, ua Lomnicky und metz
*Bilder Schmalspur Anlage: Île Ne Sais Pas *Bilder Schmalspuranlagen Ihrer Kollega. 
*History of Egger. the first models
*Pictures of all Egger-Bahn and Jouef
*Pictures all reconstruct Egger-models
*Pictures accessoires
*Reconstruct Fiery Elias & Tramfabriek
*Reconstruct OEG & 3 axel Egger  
*Reconstruct Egger 1010 by Yvan
*Famous Egger-layouts, fi Lomnicky and Metz 
*Pictures  Lay out: Île Ne Sais Pas
*Pictures narrow gauge layouts from others
*Histoire d'Egger Les premier Modelles
*Photos tous modèles Egger & Jouef
*Photo tous models Egger reconstruit
*Photo des accessoires
*Convertir Elias Motor & Tramfabriek

*Convertir OEG voiture & 3-ess Egger
*Convertir Egger 1010 de Yvan
*Des résaus fameux d'Egger, de Lomnicky et Metz
*Des photos de Réseau : Île Ne Sais Pas
*Photos des Résaux des autres amants VE


 
*Foto's andere Smalspoormerken, Joe W, RTM Biller  Veenafgraving,  Kartonbouw
*Bilder Schmalspurmodellen,Lawton, Tomix Bagger-Geräte, Kartonbausatze *Pictures Narrow Gauge Brands,Intermodel, trams, Excavation & Cardbordmodelling *Photos marques trains, USSR, RTMexcavation, Modelles de carton
Nürnberg Messe 2017  Nürnberg Messe 2017 Nürnberg Messe 2017 Nürnberg Messe 2017  
Links andere smalspoor websites
Trademark Egger-Bahn
Links anderes Schmalspur websites
Markenrecht Egger-Bahn
Links other narrow gaug websites
Trademark Egger-Bahn
Liens autre Voies étroites websites
Marque Déposée Egger-Bahn
 

Gezochte modellen

Gesuchte Modelle

Wanted models

Modelès cherchés.

 
smalspoorlijst aanvragen Schmalspurliste anfragen Demand listing  models Demande liste 
voorwaarden & disclaimer incl paypal   Bedingungen & disclaimer einschl paypal Conditions & disclaimer ncl  paypal Conditions & disclaimer  incl paypal  

Contact    

Kontakt 

Contact         

Contact  

 
    Film Ile Ne Sais Pas !!!!!!
Tekstartikel Egger-Bahn, Zeitschriftartikel über Egger-Bahn, webpage with a magazine-text, 

une page avec une histoire d'Egger-Bahn

Egger-Bahn eenheidstrein       Egger-bahn Ganzgüterzug        


EGGER, ook met lange treinen !


egger lange treinen in andere kleurstelling


  
Pechot Bourdon van Ton de Vos, de waterwagens in messing van John Simons uit Breda, gebouwd door Manfred R,
de onderstellen en spuitwerk van mij.
 


Film op Youtube:         Film Île Ne Saispas
Niet verkrijgbaar op het moment Not available at the moment. Leider nicht verfügbar am moment   !!! Handarbeitsmodellen.  Unterflurantrieb für langere Loks (More pictures)  Not available at the moment.

 

   

 

 

Waarom smalspoor ?

 

Smalspoortreinen en gewone treinen horen bij elkaar. Smalspoor kan een aanvulling zijn op het normaalspoor. Maar smalspoor kan ook heel goed als zelfstandig thema worden gekozen. Een voordeel is de beperkte benodigde ruimte zonder dat je de werkelijkheid tekort hoeft te doen. Een smalspoortrein kan bestaan uit een lok met twee of drie wagens ( ca 30 cm) en is daarmee volkomen in overeenstemming met de werkelijkheid. 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wat kunt u verwachten ?

Ik verzamel zelf reeds vele jaren smalspoortreinen in model. De nadruk daarbij ligt op het merk Egger-Bahn. Hoewel Egger-Bahn slechts 5 jaar heeft bestaan, zijn er zeer veel varianten geweest. En men heeft heel veel reclamemateriaal gehad. Daarom ben ik nog steeds op zoek naar allerlei zaken van egger-Bahn. Mijn dubbele modellen bied ik te koop aan.  

Over heel de wereld zijn er mensen die interesse hebben in smalspoor en de vele contacten maken het ook leuk. 

De modellen in de lijst zijn zo eerlijk mogelijk beschreven. Vele modellen zijn van vrienden. Ik moet dan ook altijd eerst controleren of de modellen er nog wel zijn. Het belangrijkste is het verzamelen, bouwen en rijden met deze bijzondere modellen. Mocht u een model hebben geruild of gekocht kan het wel eens voorkomen dat het model niet conform uw verwachting is. Geen probleem, want niet goed is geld terug. Het is tenslotte maar hobby.                                      

Overigens ben ik dat op de M67 van de RTM

   

 

 

 

Naar boven, top, oben, au dessus

                                      

 

   Entwurf & Hersteller: Uli G USSR Schmal- und normalspur. (David und Goliath. foto Udrius)
USSR Narrowgauge and normal gauge USSR smal- en normaalspoor 

                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Warum Schmalspur ?

Schmalspur und Normalspur gehören zu einander. Schmalspur kann wie Ergänzung sein an Normalspur. Aber Schmalspur kann auch sehr gut als Selbständiges Thema gewählt werden.  Es ist vorteilhaft dass ein Schmalspurzug oft besteht aus nur ein Lok mit zwei bis drei Wagen. Im Model ist dass etwa 30 cm. Dass ist wie beim Vorbild. Es gibt jedoch natürlich auch langere Züge.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wass können Sie erwarten ?

Ich sammle selbst seit vielen Jahren Schmalspurmodelle. Den wichtigste Sammlebereich ist die Marke Egger-Bahn. Egger-Bahn hat nur fünf Jahre existiert, aber es gibt sehr viele Variationen von die Modellen. Und mann hat viel mit Werbungsartikel gemacht. Darum suche ich noch immer  Egger-Bahn-artikel. Von viele Freunden und michselbst biete ich doppelte Modellen an zum Verkauf.

Weltweit gibt es viele Menschen den interessiert sind in Schmalspur und die viele Kontakte machen auch viel Spass.

Den Modellen in die Liste sind so ehrlich möglich beschrieben. Es kann doch geschehen dass Modellen nicht völlig Ihre Erwartungen entsprechen. Kein Problem, da nicht gut ist Geld zurück. Es ist nur hobby.

Am 'Kievit' der RTM bin ich am Ende der 50 Jahren.

Naar boven, top, oben, au dessus

 

----------------------------------------------------------------------------------

Why Narrow Gauge ?

Why narrow gauge? Narrow gauge and standard gauge belong with each other.
While narrow gauge can be used as a supplement for standard gauge, it can  also be chosen as an independent theme. In reality a narrow gauge train often exists of a loco and two to three cars. In model this is only 30 cm or 12 inch. Of course longer trains also exists. 

  

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

--------------------------------------------------------------------------------------

What can you expect from me ?

I have been collecting  narrow gauge models as a hobby for many years now. The largest part of my collection consists of Egger-Bahn. Egger-Bahn only existed for five years but the firm produced an incredible assortment of models and a large assortment of advertising was material produced.  I am always looking for Egger-Bahn items, the items I sell are
duplicates to my collection.
Around the world a lot of people have Narrow Gauge as their hobby and the correspondence from all over the world is also part of the fun. IN my list are models from my friends and myself. The models on the list are described honestly; however, a model could not be exactly what you had expected.  If this is the situation, there is always a "satisfaction guarantee".  After all, this is only a hobby.

My grandfather Johan Wittekoek (1885-1976) , Trainconductor at the RTM   
  

 

Aquarel van AJ Kool.

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi la voie étroite?

La voie étroite et la voie normale forment un tout. La voie étroite peut être utilisée comme un thème supplémentaire pour la voie normale, mais elle peut aussi être exploitée comme thème indépendant. Dans la réalité, un train à voie étroite se compose fréquemment d'une loco et de deux ou trois wagonnets. En maquette, cela donne un train d'environ 30 cm. Naturellement il existe aussi des trains plus longs.

--------------------------------------------------------------------------------

Que pouvez vous attendre de moi ?

Je collectionne des modèles à voie étroite depuis de nombreuses années. Egger-Bahn est la partie la plus importante de ma collection. Egger-Bahn n’a existé que pendant cinq ans, mais a produit beaucoup de modèles et de produits variés, ainsi que beaucoup d'objets publicitaires très intéressants. Je suis toujours à la recherche des productions Egger-Bahn. Les objets que je vends sont ceux que j'ai en double.

Dans le monde entier il y a beaucoup de gens qui ont la voie étroite comme hobby, correspondre avec tous ces gens me procure beaucoup de joie. 

Les modèles de ma liste de vente sont de mes amis et de moi  et sont décrits honnêtement. Mais si les modèles ne répondent pas à votre attente, il y a toujours la garantie « satisfait ou remboursé ». Après tout, c'est seulement un hobby !


Aquarel van AJ Kool

 

 

Naar boven, top, oben, au dessus

-----------------------------------------------------------------------------------------

Contact. 

send an E-mail to eggerbahn(at)gmail(dot)com   
stuur uw email aan eggerbahn(apestaartje)gmail(punt)com   
Liste in Excel oder Word. Bitte angeben
List in Excel or Word. Please, give your preferences
Lijst in Excel of Word. Voorkeur graag aangeven.      
Liste en Excel ou Word. Svp me dit votre préferences  
Maar de lijst staat ook hier op de website. Klik hier       

Naar boven, top, oben, au dessus

Borgward von Egger-Bahn. HO. Entwurf und Hersteller Michael B.

  

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

 

 

 

Links naar andere Egger-sites. Links to other Egger-sites, Nach andere Egger-seiten.

 

Links: EGGER-BAHN

Ralph Stenzel's sehr interessante Egger-seiten. A very good Egger-site by Ralph Stenzel. 

 Die kleine Bahn mit dem grossen Charme – seit fünfzig Jahren. Egger-Bahn Zwitserland

NIEUW   https://feldbahn-schmiede.de     Veel onderdelen voor Egger-Bahn en nieuwe smalspoor modellen NIEUW 

Michael Peters with everything you ever wanted to know about EGGER-BAHN LECTRON.

Thomas Koppermann met allerlei smalspoor en veel details van Egger-Bahn. Viel details von Egger-Bahn

Trains de François Hele leuke site met veel voorbeelden. Sehr schöne website mit viele Vorbildern. Great Site.  

Egger Bahn, Jouef en gewoon HO in schitterende foto's   Schöne BIlder von Trains de François

Jouef Playcraft UK. Ook smalspoor. Auch den Schmalspur, Narrow gauge too.

Sites van "Le chemin de fer de Brocéliande" en interessante Jouef.

Heinz Lomnicky: gebouwde egger baantjes en voorbeelden van gebouwen. Egger- Anlagen von Lomnicky

Egger-Bahn baantje/Anlage "Île Ne Sais Pas" in Youtube. Met ook de draaischijf van Egger-Bahn. Mit auch den Egger-Drehscheibe 

De Wikipedia encyclopedie-site. Historie, Geschichte van Egger-Bahn, Nederlands

De Wikipedia encyclopedie-site. Historie, Geschichte van Egger-Bahn, Engels

 

Links: Andere smalspoor sites. Andere schmalspur seiten  

Alles over het Thema Smalspoor in het echt en model. Alles zum Thema Schmalspur in Modell und grosbahn.

Alle vierkante loks, alle Kastenloks uit vele landen door https://tramfabriek.nl/kastenloks-nederland.html                                     NIEUW NEU

Jürg Fritschen. site met heel veel modellen en links naar andere modellen                                                                                      NIEUW NEU 

Thomas Koppermann met een aktuele lijst van alle spoorbreedtes. Liste aller Spurweiten.

 Stameldam Een modelbaan met oa RTM modellen . Modellanlage mit ua RTM

 De bekende Smalspoorbaan van de  EWK Wilhelmstal-Elisabethen-Knoblauch Privatbahn-Gesellschaft

Mooie Nederlandse smalspoorsite met zandafgraving. Anlage mit Abgrabung und Bagger.

Hubbard bekende site met schoenendoos baantjes. Schuhkarton Anlagen

 Frank Jacob. Mooie voorbeelden en verbouwingen  Schöne Vorbildern und Umbauten. Niet bereikbaar 10-1-19!

Oostenrijks smalspoor met schitterende foto's. Österreich schmalspur mit schöne Bilder

Hele mooie smalspoor website zowel in het echt als modell   Sehr schöne richtige Schmalspurseiten (Modell und Wirklich).

Smalspoor in Model en in het echt. Schmalspur 1:1 und modell

Smalspoor in Blik van Biller-Bahn, schaal 0e.  Schmalspur auf 0e von Biller-Bahn

Jelle Jan Heeresfeldbahn uitgebreide dokumentatie

 

Links: Musea en bijzondere tentoonstellingen

De Gelderse SmalspoorStichting 

 Industrieel Smalspoormuseum en Turfmuseum Erica in Drenthe.

Site van de RTM te Ouddorp.       Vliegen met Drone over de RTM     

De fraaie modelbaan van Spijkspoor. Schöne Anlage von Spijkspoor  

Smalspoor bosspoorweg voor hout en leem vervoer.

Smalspoormuseum van de franse smalspoorpionier;  Paul Decauville ,  Museum der Schmalspurpionier Paul Decauville. 

Australie Museum Smalspoor

Smalspoor in Duitsland.  Schmalspur in Deutschland, narrow gauge in Germany

Het Nederlandse Smalspoormuseum bij Leiden.

 

Links: Verenigingen, tentoonstellingen Beurzen Vereine, Societies, Exhibitions Markets

De grootste treinenbeurs van Europa, grossten Börse in europa, la plus grand bourse en Europe. ook voor RAIL 3 dagen

De originele  009 vereniging uit Engeland. The UK 009 society

de Nederlandse afdeling van de 009 society

 Kaj-M De haven baan van Rotterdam met veel modellen van DeVO

The HOn30 Home Depot  HOe. Bron van veel kennis over smalspoor.  Sehr viel Kenntnis von Schmalspur. USA.

De Australische smalspoor websites  

Verzamelen, Verzamelen en nog eens verzamelen.  Sammlen & Collecting, Ohne Ende  Blik, Blech, Tintoy

 

Links: Fabrikanten,  Hersteller, Products

Website voor kartonmodellen van treinen en baggerwerken. Seiten zur Karton Modelbahnbogen und Bausatze wie Feldbahn, Eimerbagger & mehr 

Minitrains Duitsland, modellen in de trend van Egger-Bahn, maar ook UK en USA en Heeresfeldbahn .

Tramfabriek, Smalspoormodellen naar Nederlands voorbeeld en zeer fraaie aandrijvingen

 Anita decor, Bomen, struiken, wegen en landschapsbouw.  Hersteller von Scenery Products, für alle Landschaftsbau benötigkeiten

Nigel Lawtons narrow gauge models wie den super fahrende O&K and Simplex. click hier voor een model

Alle (smal)spoortoebehoren, Any kind of parts for Narrow gauge, Alles für den Schmalspurliebhaber.

Voor realistische modellen, Für realistische Modelle, For realistic models

Frank Tümmeler Schmalspur. The narrrow gauge shop by Frank Tümmeler. 

Smalspoor uit Japan, Schmalspur von Japan 

 

Links: Bijzonder, Besonderes, specials

Alles voor uw playstation. Maak uw PlayStation  exclusief en heel bijzonder.

 

 

 

 

 

Île Ne Saispas

 

Naar boven, top, oben, au dessus

Nürnberg Messe !!!!!!!Hiroshi Kato Minitrains NS2F Andreas Schönfeld en Ruud Wittekoek
Axel Wolliger en Michaela Bajus Andreas Schönfeld en Rolf Fleischmann Minitrains NS2F
Andreas Schönfeld en Hagen von Ortloff Axel Wollinger en Frank Tümmeler Manfred en Jutta Luft en hun demobaan
In deze vermelde link staan meer dan 100 voorbeelden van verschillende spoorbreedtes  http://twhk.de/spurweiten/modell.htm
In dieser link sind mehr als 100 Spurweites aufgenommen. http://twhk.de/spurweiten/modell.htm
Link to 0ver 100 gauges, link a plus que 100 voies. http://twhk.de/spurweiten/modell.htm
Onderstaande lijst is gedateerd, maar geeft wel in het kort de meest voorkomende schalen.
Free counters provided by Andale.

And now for something completely different: 

 Stadion Feijenoord       www.rollingstones.com  En wie kijkt er recht in de camera?

     
Naar boven, top, oben, au dessus