Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs

 

 

Anton Keverkamp uit Nederland met een USA schaal Oe baan, een baan naar Duits voorbeeld en een heleboel RTM materieel.,  

Modellen in schaal 0e van de RTM.  
Modellen in schaal 0e van de RTM, gebouwd door Ton de Vos, naar originele tekeningen. Geschilderd door Anton Keverkamp. Modellen zijn van Styreen gebouwd. In sommige modellen is spantenbouwwijze toegepast om de juiste ronding te kunnen verkrijgen. Ton kan bouwen wat zijn ogen zien. Zie ook zijn scheepsmodellen: 

http://mm.trainsandtrucks.nl/projecten-2/oude-zooi

 

 

  Homepage

Naar andere banen / Nach andere Anlagen/ To other lay-outs